Dạo gần đây, đi đâu cũng thấy bàn về tiền điện tử, crypto. Nếu bạn có ít tiền, tò mò và cũng muốn thử xem sao thì sau đây mình sẽ trình bày sơ bộ. Trước tiên bạn có thể nghiên cứu các loại coin hiện hành tại: https://coinmarketcap.com/ Tại đây bạn sẽ thấy thứ